Depósito Legal >> Inicio


Tramitación Telemática

Datos de acceso

 

* Para poder realizar a Tramitación Telemática é preciso contar cun nome de usuario e un contrasinal. Póñase en contacto coa Oficina de Depósito Legal correspondente para recibir esta información.

 

<< Voltar a páxina da Rede de Bibliotecas de Galicia