Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2017 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Galicia

 

 

Puntos de Servizo

  310

Poboación atendida

  2.514.193

Habitantes por punto de servizo

  8.110,30

Superficie Total das Bibliotecas

  99.181

Superficie Total de uso bibliotecario

  71.528

Total postos de consulta dispoñibles

  18.997

Habitantes por posto de consulta

  132,35

Colección total

  6.927.184

Documentos por habitante

  2,76

Número total de libros e folletos

  5.297.867

Libros por habitante

  2,11

Total Manuscritos

  4.478

Total Documentos sonoros

  102.824

Total Documentos Audiovisuais

  240.549

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  136,57

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  4,96

Total Documentos Electrónicos

  36.606

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  14,56

Total Microformas

  12.890

Total Documentos Cartográficos

  3.277

Total Documentos de Música impresa

  31.269

Total Documentos Gráficos

  25.189

Total Diapositivas

  37.792

Total outros documentos

  15.335

Total títulos de Publicacións Periódicas

  1.119.108

Total adquisicións de libros e folletos

  159.252

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  13.464

Total Adquisicións

  360.218

Fondo do Ano Anterior

  6.721.691

Adquisicións por 1.000 habitantes

  143,27

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  63,34

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  5,36

% Renovación da colección

  5,36

% crecemento da colección

  3,06

Total Usuarios inscritos

  875.278

Porcentaxe de poboación inscrita

  34,81

Total Novos Usuarios

  43.555

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  17,32

Número de Visitas

  4.724.620

Visitas por habitante

  1,88

Visitas por usuario inscrito

  5,40

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  21,90

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  47,01

Total Préstamos

  2.221.149

Préstamos a usuarios adultos

  1.356.064

Préstamos a usuarios infantís

  702.884

Total Préstamos de libros e folletos

  1.709.815

Índice de rotación de Libros e folletos

  32,27

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  22.349

Total préstamos de documentos sonoros

  49.622

Total préstamos de documentos audiovisuais

  420.291

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  136,85

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  14.544

Índice de rotación de documentos electrónicos

  39,73

Total préstamo interbibliotecario

  50.771

Total préstamos por habitante

  0,88

Total préstamos por usuario

  2,54

Préstamo de libros por habitante

  0,68

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,19

Número Total de Actividades

  14.350

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  12.052

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  2.298

Número de adultos que asistiron ás actividades

  301.014

Número de nenos que asistiron ás actividades

  232.177

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  5,71

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  202.212

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  200

Número de Fotocopiadoras de uso público

  73

Número de impresoras

  542

Número de escáneres

  311

Número Total de Ordenadores

  2.383

Ordenadores de uso público

  1.695

Ordenadores de uso interno

  688

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  2,37

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  2.182

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,87

Nº de consultas ao OPAC

  2.223.133

Nº de sesións de Internet

  724.648

Nº de usuarios de Internet

  267.044

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  10.787

Nº de sesións WIFI

  767.547

Nº visitas á páxina web

  3.954.726

Persoal total

  902

Persoal en equivalente a tempo completo

  656

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  3.832,61

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  7.202,16

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  134

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  35

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  254

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  86

% persoal bibliotecario do persoal total

  18,74

Total Gastos de Persoal

  17.230.064

Gastos de persoal por habitante

  6,85

Total gastos en adquisicións

  1.774.006

Gastos en adquisicións por habitante

  0,71

Total gastos en actividades

  909.996

Total gastos en formación do persoal

  13.632

Total outros gastos correntes

  1.921.631

Total gastos en asistencias técnicas

  0

Total gastos correntes

  22.957.127

Gastos correntes por habitante

  9,13

Gastos correntes por visita

  4,86

Total investimentos

  3.174.875

Gastos de investimento por habitante

  1,26

Total gastos e investimentos Concello

  16.360.918

Total gastos e investimentos Deputación

  1.010.436

Total gastos e investimentos MECD

  1.481.533

Total gastos e investimentos CCEU

  6.368.877 

Rede de Bibliotecas de Galicia