Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2019 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 

Elixe unha biblioteca:

 

 

Nome do punto

  Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

Localidade

  Santiago de Compostela

Concello

  Santiago de Compostela

Provincia

  A Coruña

Puntos de Servizo

  1

Poboación atendida

  97.260

Habitantes por punto de servizo

  97.260

Superficie Total da Biblioteca

  5.076

Superficie Total de uso bibliotecario

  3.704

Total postos de consulta dispoñibles

  386

Habitantes por posto de consulta

  251,97

Colección total

  171.405

Documentos por habitante

  1,76

Número total de libros e folletos

  116.881

Libros por habitante

  1,20

Total Manuscritos

  0

Total Documentos sonoros

  7.166

Total Documentos Audiovisuais

  14.001

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  217,63

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  12,35

Total Documentos Electrónicos

  4.040

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  41,54

Total Microformas

  0

Total Documentos Cartográficos

  664

Total Documentos de Música impresa

  291

Total Documentos Gráficos

  841

Total Diapositivas

  0

Total outros documentos

  61

Total títulos de Publicacións Periódicas

  27.460

Total adquisicións de libros e folletos

  4.591

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  529

Total Adquisicións

  8.067

Adquisicións por 1.000 habitantes

  82,94

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  47,20

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  5,44

% Renovación da colección

  4,90

% crecemento da colección

  4,01

Total Usuarios inscritos

  42.891

Porcentaxe de poboación inscrita

  44,10

Total Novos Usuarios

  2.049

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  21,07

Número de Visitas

  294.369

Visitas por habitante

  3,03

Visitas por usuario inscrito

  6,86

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  97,28

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  51,96

Total Préstamos

  152.954

Préstamos a usuarios adultos

  128.441

Préstamos a usuarios infantís

  23.633

Total Préstamos de libros e folletos

  111.887

Índice de rotación de Libros e folletos

  95,73

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  4.324

Total préstamos de documentos sonoros

  5.860

Total préstamos de documentos audiovisuais

  29.938

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  169,12

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  693

Índice de rotación de documentos electrónicos

  17,15

Total Préstamo Interbibliotecario

  7.874

Total préstamos por habitante

  1,57

Total préstamos por usuario

  3,57

Préstamo de libros por habitante

  1,15

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,31

Número Total de Actividades

  438

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  414

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  24

Número de adultos que asistiron ás actividades

  5.774

Número de nenos que asistiron ás actividades

  3.310

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  4,50

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  3.579

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  1

Número de Fotocopiadoras de uso público

  0

Número de impresoras

  15

Número de escáneres

  3

Número Total de Ordenadores

  128

Ordenadores de uso público

  80

Ordenadores de uso interno

  48

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  3,29

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  62

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,64

Nº de consultas ao OPAC

  280.078

Nº de usuarios de Internet

  567

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  66

Nº de sesións WIFI

  285.789

Nº visitas á páxina web

  159.305

Persoal total

  40

Persoal en equivalente a tempo completo

  32

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  3.039,38

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  9.199,03

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  8

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  14

% persoal bibliotecario do persoal total

  20

Total Gastos de Persoal

  867.624

Gastos de persoal por habitante

  8,92

Total gastos en adquisicións

  45.558

Gastos en adquisicións por habitante

  0,47

Total outros gastos correntes

  232.768

Total gastos correntes

  1.261.347

Gastos correntes por habitante

  12,97

Gastos correntes por visita

  4,28

Total investimentos

  57.441

Gastos de investimento por habitante

  0,59

Total gastos e investimentos Concello

  0

Total gastos e investimentos Deputación

  0

Total gastos e investimentos MECD

  1.313

Total gastos e investimentos CCEU

  1.317.475 

Rede de Bibliotecas de Galicia