Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2011 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas nodais
    Bibliotecas diputacións
    Provincias

 

Bibliotecas diputacións

 

Elixe unha biblioteca:

 

 

Nome do punto de servizo

  Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña

Localidade

  A Coruña

Concello

  A Coruña

Provincia

  A Coruña

Puntos de Servizo

  1

Puntos de Servizo Fixos

  1

Puntos de Servizo Móbiles

  0

Poboación Atendida

  248358

Poboación atendida por punto de servizo

  248358

Superficie Total das Bibliotecas

  2897

Superficie de uso bibliotecario

  2223

Colección total

  197994

Número total de libros e folletos

  157655

Libros por habitante

  0.6348

Total Manuscritos

  29

Manuscritos por habitante

  0.0001

Total Documentos sonoros

  3121

Total Documentos Audiovisuais

  4441

Documentos audiovisuais por habitante

  0.0304

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  3.8193

Total Documentos Electrónicos

  943

Documentos electrónicos por habitante

  0.0038

Total Microformas

  6346

Total Documentos Cartográficos

  174

Total DocumentosMúsica impresa

  20868

Total Documentos Gráficos

  39

Total Diapositivas

  3402

Total outros documentos

  0

Total Diarios e Publicacións Periódicas

  976

Total Periódicos en formato electrónico

  3

Total Revistas en formato electrónico

  2

Total Adquisicións

  8187

Fondo do Ano Anterior

  191018

Adquisicións por habitante

  0.033

% crecemento da colección

  3.652

Total Usuarios inscritos

  30681

Total Novos Usuarios

  1356

Número de Visitantes

  107014

% usuarios inscritos por poboación atendida

  12.3535

Total Préstamos

  61952

Total préstamos adultos

  50199

Total préstamos infantil

  11618

Total Préstamos de libros e folletos

  38028

Índice de rotación de Libros e folletos

  24.121

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  277

Total préstamos de documentos sonoros

  3866

Total préstamos de documentos audiovisuais

  19496

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  308.9394

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  285

Índice de rotación de documentos electrónicos

  30.2227

Total Préstamo Interbibliotecario

  9

Préstamos por habitante

  0.2494

Préstamos por usuario

  2.0192

Préstamo de libros por habitante

  0.1531

Número Total de Actividades

  597

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  589

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  8

Número de adultos que asistiron ás actividades

  86258

Número de nenos que asistiron ás actividades

  10067

Actividades da biblioteca por poboación atendida

  0.0024

Total de postos de consulta dispoñibles

  293

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  3144

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  1

Número de Fotocopiadoras de uso público

  3

Número de impresoras

  13

Número de escáneres

  2

Número Total de Ordenadores

  51

Ordenadores de uso público

  28

Ordenadores de uso interno

  23

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  0.5134

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  28

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0.1127

Número de consultas ao OPAC

  0

Número de sesións de Internet

  16317

Número consultas á páxina web

  55331

Número consultas ao OPAC web

  11280

Número consultas ao servidor z39.50

  0

Persoal total

  39

Persoal por cada 2500 habitantes

  0.3926

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  13

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  0

% bibliotecarios do persoal total

  33.3333

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  0

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  0

Total Gastos de Persoal

  891229

Gastos de persoal por habitante

  3.5885

Total gastos en adquisicións de publicacións

  151765

Gasto en adquisicións por habitante

  0.6111

Total gastos en actividades

  38244

Total gastos en formación do persoal

  1676

Total outros gastos correntes

  15558

Total gastos en asistencias técnicas

  85250

Total gastos correntes

  1237392

Gastos correntes por habitante

  4.9823

Total investimentos

  9200

Total gastos concello

  0

Total gastos deputación

  1239319

Total Gastos Ministerio de Cultura

  3047

Total Gastos Consellería de Cultura e Turismo

  4226 

Rede de Bibliotecas de Galicia