Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2013 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas nodais
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Bibliotecas nodais

 

Elixe unha biblioteca:

 

 

Nome do punto

  Biblioteca Nodal Lugo

Localidade

  Lugo

Concello

  Lugo

Provincia

  Lugo

Puntos de Servizo

  1

Poboación atendida

  98.761

Habitantes por punto de servizo

  98.761

Superficie Total das Bibliotecas

  4.182

Superficie Total de uso bibliotecario

  3.038

Total postos de consulta dispoñibles

  341

Habitantes por posto de consulta

  289,62

Colección total

  183.154

Documentos por habitante

  1,85

Número total de libros e folletos

  161.583

Libros por habitante

  1,64

Total Manuscritos

  25

Total Documentos sonoros

  6.718

Total Documentos Audiovisuais

  12.675

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  196,36

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  10,59

Total Documentos Electrónicos

  571

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  5,78

Total Microformas

  0

Total Documentos Cartográficos

  33

Total Documentos de Música impresa

  73

Total Documentos Gráficos

  28

Total Diapositivas

  1

Total outros documentos

  77

Total títulos de Publicacións Periódicas

  1.447

Total adquisicións de libros e folletos

  3.305

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  261

Total Adquisicións

  3.594

Fondo do Ano Anterior

  180.122

Adquisicións por 1.000 habitantes

  36,39

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  33,46

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  2,64

% Renovación da colección

  2,00

% crecemento da colección

  1,68

Total Usuarios inscritos

  26.977

Porcentaxe de poboación inscrita

  27,32

Total Novos Usuarios

  1.714

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  17,36

Número de Visitas

  266.586

Visitas por habitante

  2,70

Visitas por usuario inscrito

  9,88

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  19,59

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  68,99

Total Préstamos

  183.918

Préstamos a usuarios adultos

  121.789

Préstamos a usuarios infantís

  59.310

Total Préstamos de libros e folletos

  128.369

Índice de rotación de Libros e folletos

  79,44

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  1.130

Total préstamos de documentos sonoros

  4.808

Total préstamos de documentos audiovisuais

  42.943

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  246,23

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  5.716

Índice de rotación de documentos electrónicos

  1.001,05

Total Préstamo Interbibliotecario

  31

Total préstamos por habitante

  1,86

Total préstamos por usuario

  6,82

Préstamo de libros por habitante

  1,30

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,48

Número Total de Actividades

  181

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  157

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  24

Número de adultos que asistiron ás actividades

  115.498

Número de nenos que asistiron ás actividades

  32.032

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  1,83

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  4.642

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  1

Número de Fotocopiadoras de uso público

  3

Número de impresoras

  11

Número de escáneres

  0

Número Total de Ordenadores

  50

Ordenadores de uso público

  30

Ordenadores de uso interno

  20

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  0,76

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  30

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,30

Nº de consultas ao OPAC

  89.205

Nº de sesións de Internet

  45.605

Nº de usuarios de Internet

  34.204

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  64

Nº de horas semanais dispoñibles de servizo WIFI

  64

Nº de usuarios WIFI

  4.965

Nº de sesións WIFI

  6.620

Nº visitas á páxina web

  76.360

Persoal total

  29

Persoal en equivalente a tempo completo

  0

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  0

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  0

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  4

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  0

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  12

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  0

% persoal bibliotecario do persoal total

  13,79

Total Gastos de Persoal

  652.873

Gastos de persoal por habitante

  6,61

Total gastos en adquisicións

  56.778

Gastos en adquisicións por habitante

  0,57

Total gastos en actividades

  19.000

Total gastos en formación do persoal

  673

Total outros gastos correntes

  10.505

Total gastos en asistencias técnicas

  0

Total gastos correntes

  792.398

Gastos correntes por habitante

  8,02

Gastos correntes por visita

  2,97

Total investimentos

  180.749

Gastos de investimento por habitante

  1,83

Total gastos e investimentos Concello

  0

Total gastos e investimentos Deputación

  33.758

Total gastos e investimentos MECD

  0

Total gastos e investimentos CCEU

  939.389 

Rede de Bibliotecas de Galicia