Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2013 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas nodais
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Galicia

 

 

Puntos de Servizo

  374

Poboación atendida

  2.622.216

Habitantes por punto de servizo

  7.011,27

Superficie Total das Bibliotecas

  96.625

Superficie Total de uso bibliotecario

  74.191

Total postos de consulta dispoñibles

  18.320

Habitantes por posto de consulta

  143,13

Colección total

  5.619.567

Documentos por habitante

  2,14

Número total de libros e folletos

  5.051.794

Libros por habitante

  1,93

Total Manuscritos

  5.763

Total Documentos sonoros

  104.569

Total Documentos Audiovisuais

  211.854

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  120,67

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  5,63

Total Documentos Electrónicos

  32.714

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  12,48

Total Microformas

  12.912

Total Documentos Cartográficos

  26.944

Total Documentos de Música impresa

  31.629

Total Documentos Gráficos

  65.854

Total Diapositivas

  52.993

Total outros documentos

  4.833

Total títulos de Publicacións Periódicas

  22.541

Total adquisicións de libros e folletos

  297.836

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  26.790

Total Adquisicións

  381.132

Fondo do Ano Anterior

  5.281.455

Adquisicións por 1.000 habitantes

  145,35

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  113,58

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  10,22

% Renovación da colección

  7,22

% crecemento da colección

  6,40

Total Usuarios inscritos

  822.384

Porcentaxe de poboación inscrita

  31,36

Total Novos Usuarios

  49.847

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  19,01

Número de Visitas

  5.553.356

Visitas por habitante

  2,12

Visitas por usuario inscrito

  6,75

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  16,75

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  44,99

Total Préstamos

  2.498.699

Préstamos a usuarios adultos

  1.279.042

Préstamos a usuarios infantís

  632.259

Total Préstamos de libros e folletos

  1.768.555

Índice de rotación de Libros e folletos

  35,01

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  27.009

Total préstamos de documentos sonoros

  69.321

Total préstamos de documentos audiovisuais

  578.139

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  204,62

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  25.409

Índice de rotación de documentos electrónicos

  77,67

Total préstamo interbibliotecario

  28.347

Total préstamos por habitante

  0,95

Total préstamos por usuario

  3,04

Préstamo de libros por habitante

  0,67

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,25

Número Total de Actividades

  14.539

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  11.441

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  3.098

Número de adultos que asistiron ás actividades

  441.172

Número de nenos que asistiron ás actividades

  289.169

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  5,54

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  128.738

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  200

Número de Fotocopiadoras de uso público

  121

Número de impresoras

  603

Número de escáneres

  362

Número Total de Ordenadores

  3.430

Ordenadores de uso público

  2.693

Ordenadores de uso interno

  737

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  399,42

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  418.769

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  159,70

Nº de consultas ao OPAC

  21.604.011

Nº de sesións de Internet

  633.964

Nº de usuarios de Internet

  192.865

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  0

Nº de horas semanais dispoñibles de servizo WIFI

  0

Nº de usuarios WIFI

  95.028

Nº de sesións WIFI

  296.177

Nº visitas á páxina web

  29.615.841

Persoal total

  898

Persoal en equivalente a tempo completo

  818,61

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  3.203,25

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  6.783,88

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  213

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  64,60

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  305

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  87

% persoal bibliotecario do persoal total

  30,91

Total Gastos de Persoal

  18.185.607,28

Gastos de persoal por habitante

  6,94

Total gastos en adquisicións

  1.480.986,83

Gastos en adquisicións por habitante

  0,56

Total gastos en actividades

  808.425,50

Total gastos en formación do persoal

  12.331

Total outros gastos correntes

  2.139.883,26

Total gastos en asistencias técnicas

  540.227

Total gastos correntes

  24.185.363,45

Gastos correntes por habitante

  9,22

Gastos correntes por visita

  4,36

Total investimentos

  871.722

Gastos de investimento por habitante

  0,33

Total gastos Concello

  17.436.102,20

Total gastos Deputación

  1.248.048

Total Gastos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

  143.030

Total Gastos Cª de Cultura, Educación e Ord. Universitaria

  6.210.521,25 

Rede de Bibliotecas de Galicia