Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2014 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas nodais
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Bibliotecas nodais

 

Elixe unha biblioteca:

 

 

Nome do punto

  Biblioteca Pública Nodal de Ourense

Localidade

  Ourense

Concello

  Ourense

Provincia

  Ourense

Puntos de Servizo

  1

Poboación atendida

  106.905

Habitantes por punto de servizo

  106.905

Superficie Total das Bibliotecas

  3.845

Superficie Total de uso bibliotecario

  2.133

Total postos de consulta dispoñibles

  363

Habitantes por posto de consulta

  294,50

Colección total

  178.824

Documentos por habitante

  1,67

Número total de libros e folletos

  143.955

Libros por habitante

  1,35

Total Manuscritos

  20

Total Documentos sonoros

  2.371

Total Documentos Audiovisuais

  8.350

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  100,29

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  6,00

Total Documentos Electrónicos

  2.876

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  26,90

Total Microformas

  4.860

Total Documentos Cartográficos

  163

Total Documentos de Música impresa

  524

Total Documentos Gráficos

  1.835

Total Diapositivas

  12.545

Total outros documentos

  1

Total títulos de Publicacións Periódicas

  1.324

Total adquisicións de libros e folletos

  4.392

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  953

Total Adquisicións

  5.479

Fondo do Ano Anterior

  173.549

Adquisicións por 1.000 habitantes

  51,25

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  41,08

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  8,91

% Renovación da colección

  3,16

% crecemento da colección

  3,04

Total Usuarios inscritos

  31.956

Porcentaxe de poboación inscrita

  29,89

Total Novos Usuarios

  1.784

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  16,69

Número de Visitas

  146.310

Visitas por habitante

  1,37

Visitas por usuario inscrito

  4,58

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  34,42

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  66,14

Total Préstamos

  96.774

Préstamos a usuarios adultos

  73.128

Préstamos a usuarios infantís

  23.069

Total Préstamos de libros e folletos

  68.430

Índice de rotación de Libros e folletos

  47,54

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  0

Total préstamos de documentos sonoros

  807

Total préstamos de documentos audiovisuais

  25.928

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  249,37

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  1.469

Índice de rotación de documentos electrónicos

  51,08

Total Préstamo Interbibliotecario

  5.758

Total préstamos por habitante

  0,91

Total préstamos por usuario

  3,03

Préstamo de libros por habitante

  0,64

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,25

Número Total de Actividades

  322

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  322

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  0

Número de adultos que asistiron ás actividades

  2.342

Número de nenos que asistiron ás actividades

  2.275

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  3,01

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  4.660

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  2

Número de Fotocopiadoras de uso público

  2

Número de impresoras

  8

Número de escáneres

  4

Número Total de Ordenadores

  63

Ordenadores de uso público

  44

Ordenadores de uso interno

  19

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  1,03

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  43

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,40

Nº de consultas ao OPAC

  70.767

Nº de sesións de Internet

  45.036

Nº de usuarios de Internet

  5.129

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  64

Nº de horas semanais dispoñibles de servizo WIFI

  64

Nº de usuarios WIFI

  5.328

Nº de sesións WIFI

  5.328

Nº visitas á páxina web

  0

Persoal total

  36

Persoal en equivalente a tempo completo

  25,25

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  4.233,86

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  5.794,46

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  4

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  0

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  15

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  0

% persoal bibliotecario do persoal total

  52,78

Total Gastos de Persoal

  544.531

Gastos de persoal por habitante

  5,09

Total gastos en adquisicións

  68.309

Gastos en adquisicións por habitante

  0,64

Total gastos en actividades

  16.000

Total gastos en formación do persoal

  372

Total outros gastos correntes

  5.711

Total gastos en asistencias técnicas

  0

Total gastos correntes

  664.865

Gastos correntes por habitante

  6,22

Gastos correntes por visita

  4,54

Total investimentos

  2.306.193

Gastos de investimento por habitante

  21,57

Total gastos Concello

  0

Total gastos Deputación

  0

Total Gastos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

  2.287.188

Total Gastos Cª de Cultura, Educación e Ord. Universitaria

  683.870 

Rede de Bibliotecas de Galicia