Contacto | Accesibilidade | Galego   Castellano
LER CONTA MOITO

 

Accesibilidade

TAW

As páxinas deste sitio web cumpren todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 segundo a Norma UNE 139803:2004. Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C(World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA). A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 2 Revisión 1 (CSS 2.1). Empregouse a linguaxe de marcado XHTML na súa especificación 1.0 Transicional.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox ,Chrome , Opera , internet Explorer , Safari, etc.

Revisado o 24/05/2012 coa versión descargable de TAW3 3.0 e versión online